Att ständigt vara en smula barn, är att vara verkligt vuxen.