Den verkliga testen av tillfullo förankrad kärlek uppstår när man helt och fullt upplåtit sig själv, sitt hjärta och hela sitt liv till någon som sedan visar sig smutskasta och mentalt våldföra sig på ens ansträngningar att sprida och vara kärlek…